Резултати от конкурса за длъжността младши експерт „КП“

Окончателен резултат на кандидатите от проведения на конкурс за длъжността младши експерт „Координация и проекти“: