Резултати на кандидатите за длъжността гл.експерт „КРИТ“

Формуляр за резултатите на кандидатите, получени при проведен конкурс чрез писмен тест за длъжността Гл.експерт „КРИТ“