Решено: Община „Родопи“ тегли кредит по фонд ФЛАГ с цел инвестиции в инфраструктурата

С кредит от 6, 7 милиона лева община „Родопи“ ще направи основен ремонт с подмяна на водопровод на 10 улици в населените места. Средства са предвидени за  благоустрояване на парковите пространства в селата Брестовица и Първенец, както и изграждане на футболно игрище в училището в Кадиево. Останалата сума ще бъде вложена в ремонт на Здравния дом в село Устина. Предложението е на кмета на общината Павел Михайлов.

С 20 гласа „ЗА“ общинският съвет на „Родопи“ гласува решението за дългосрочен заем с цел инвестиции в инфраструктурата. Против кредита се обяви един общински съветник, а 6-ма  от присъстващите в залата 27 съветника, се въздържаха.

Веднага след гласуването кметът на община „Родопи“ се обърна към общинските съветници.

„Благодаря за подкрепата. Този заем е изключително важен за развитието на община „Родопи“ и подобряване на инфраструктурата по населените места. Много общини използват именно този инструмент, за да реализират важни проекти от инвестиционната си програма. Като кмет съм щастлив, че намеренията, които имаме за благоустрояването на селата ще бъдат изпълнени“, каза кметът Павел Михайлов. По думите му условията, при които кредитът ще се усвои са изключително изгодни. Кредитът е за срок от 10 години при фиксиран лихвен процент от 1,54 %, с едногодишен гратисен период от периода на сключване на договора.

Обектите, които са включени в кредита са  улица „Източна“, село Марково – 1250 метра; улица „Тодор Каблешков“, село Цалапица – 470 метра; улица „Ивайло“ , село Крумово – 300 метра; улица “ Черно море“, село Ягодово – 300 метра; улица „9-та“ , село Храбрино – 260 метра; улица „Трепетлика“, село Браниполе – 250 метра; улица „Васил Левски“, село Белащица – 240 метра; улица „Петър Берон“, село Брестник – 215 метра; улица „Трети март“ , село Оризари – 140 метра; улица „17-та“, село Златитрап – 120 метра. Сумата, която ще бъде вложена в реконструкция на пътните отсечки е малко над 4 милиона лева.

За реализиране на проектите за благоустрояване на парковите пространства в селата Брестовица и Първенец, както и изграждане на футболно игрище в училището в Кадиево се предвижда от заема да бъдат вложени 1, 25 милиона лева. Останалата сума ще бъде инвестирана в ремонт на Здравния дом в село Устина.

С близо 1 милион и 200 000 лева ще бъдат обновени повече от 6000 осветителни тела в  селата в Община „Родопи“ с по-ефективно и икономично LED –осветление.