Решение на РИОСВ-Пловдив за прекратяване на процедура по ОВОС

Решение №ПВ 30-П/2022г. за прекратяване на започнала процедура по ОВОС за инвестиционно предложение „Добив на строителни материали в част от участък Калоян (9,738 дка) на находище Белащица и площ за обслужващи дейности по концесията извън добива (за изграждане на обслужващ път) – 91,177 дка.“ в имоти в землището на с.Марково и с.Белащица, с възложител „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД :