Решение на МОСВ за разрешение на „Професионал 777“ ООД

Решение на МОСВ за разрешение на дейности по третиране на отпадъци на „Професионал 777“ ООД :