Ремонтират улица „Шипка” в Браниполе по Програмата „Развитие на селските райони 2014 – 2020“, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Кметът Павел Михайлов: Очакваме  началото на строителството на новата детска градина

Започва ремонтът на улица „Шипка” в село Браниполе.  По време на строителните дейности ще се подмени асфалтовата настилка и ще се изграждят тротоари и бордюри. Улица „Шипка” е с дължина около 230 метра, а стоителните дейности ще струват около 180 хиляди лева. Средставата са отпуснати по Програмата  „Развитие на селските райони 2014 – 2020“, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Първа копка направиха кметът на общината Павел Михайлов и Неше Кърмаджиева, временно изпълняваща длъжността кмет на село Браниполе.  На церемонията присъстваха заместник-кметовете Емилия Иванова и Неази Таир, председателят на ОбС „Родопи” Георги Цанков, общинските съветници Кера Тошева, Николай Гачев, Величка Стоичкова и Рефик Мухтаров, представители на фирмата-изпълнител и граждани. Гост беше и кметът на съседното село Белащица Костадин Николов.

По традиция строителните дейности започнаха с водосвет и пожелание  работата да върви леко и безаварийно, за да може изпълнителят  да успеете да завърши ремонта в срок.

 „Ремонтът на улица „Шипка” е очакван дълго от жителите на село Браниполе и това е поредният обект, който се прави и ще подобри инфраструктурата в селото. Нашите села се развиват и това е благодарение на общите усилия на администрацията и на общинския съвет на „Родопи”. Защото, когато се работи в синхрон, нещата се случват”, каза кметът Павел Михайлов и благодари на всички, съдействали този належащ ремонт да се случи.

Михайлов съобщи, че в най-скоро време се очаква да бъде даден старт на изграждането на нова, модерна  детска градина  в село Браниполе, която е и най-големият обект, който ще се строи на територията на община „Родопи”.

„ Година след година, стъпка по стъпка нашата община започва да се превръща в това, което всички ние искаме – добре изглеждаща, в която хората имат житейска перспектива”, коментира още Павел Михайлов.

Заради ремонта ще се налага и специално движение в района.

Процедура: BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“

Европейско финансиране:         983 836.62 лева

Национално финансиране:        173 618.21 лева

Обща стойност на проекта: 1 157 454.83 лева