Регламент за провеждане на конкурса за длъжността Началник отдел „ИПС“

Регламент за провеждане на конкурса за заемане на длъжността Началник отдел „Инвестиционни проекти и строителство“