Регламент за провеждане на конкурса за длъжността главен експерт „КРИТ“

Регламент за провеждане на конкурса за заемане на длъжността главен експерт „Кадастър, регулации и извънселищни територии“: