Провеждане на заседание на Експертна комисия

Съобщение за провеждане на заседание на ЕК на 24.03.2021г. от 10,30ч. за разглеждане на проект за поставяне на рекламно-информационен елемент: