Протокол за пасища, мери и ливади

Протокол на Комисията към община „Родопи“ за окончателно разпределение на площите – пасища, мери и ливади за индивидуално ползване.