Протокол за недопускане до разпределение на пасища, мери и ливади

Протокол на Комисията към Община „Родопи“ за недопускане на СД „Златно руно – Вършилов С-ИЕ“ до разпределение на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване, поради наличие на задължения към ТД-НАП Пловдив.