Протокол на комисията за окончателните резултати на кандидатите за длъжността гл.експерт „КРИТ“

Протокол на комисията за окончателните резултати на кандидатите за длъжността Гл.експерт „КРИТ“