Протокол на Комисия за одитен комитет в Община „Родопи“

Протокол от Заседание на Комисия за оценка на общото представяне на кандидатите за външни членове на одитен комитет в Община „Родопи“ :