Протокол на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „Капитално строителство и инженерна инфраструктура“

Протокол на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „Капитално строителство и инженерна инфраструктура“ :