Протокол и списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел „ОСДКСТ“

Протокол и списък на допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността Началник отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт и туризъм“ и регламент за провеждане на конкурса :