Против кариерите над с.Белащица

Община „Родопи“ за пореден път заявява своята категорична позиция ПРОТИВ възобновяване на дейността на кариерите над с.Белащица и намерението на търговско дружество концесионер „Европейски пътища“ АД за удължаване на срока на концесията за добив на подземни богатства от находище „БЕЛАЩИЦА – участък ЮГ“, разположен на територията на община „Родопи“