Променят такса смет в населените места от община „Родопи”, запазват налога само в Устина

Променят такса смет в населените места от община „Родопи”, запазват налога само в Устина

В Браниполе, Брестник, Лилково и Храбрино ще плащат по-малко за сметосъбиране.

По-висока такса битови отпадъци предвижда общинското ръководство на „Родопи” от следващата година. Промяната ще засегне 15 населени места на територията на общината. Предложението е на кмета на общината Павел Михайлов и беше обсъдено на последната за тази година сесия на общинския съвет .

Увеличението е както за физическите лица и домакинствата, така и за юридическите лица. Най-сериозно се промена ставката в селата Бойково, Брестовица, Златитрап, Извор и Ситово. Там налогът скача с 3 промила. За Кадиево таксата ще е по-висока с 2, 8 на хиляда, в Първенец и Цалапица промяната ще бъде с 2,5 промила, в Крумово от догодина ще плащат с 1, 1 на хиляда, а в Марково – с 1,2 промила повече. Увеличение ще има още в Оризари, Скобелево, Ягодово и Дедово. В Браниполе, Брестник, Лилково и Храбрино ще плащат по-малко за сметосъбиране. На този етап размерът на таксата в Устина се запазва. Предложеното облагане е на база количество генериран отпадък и на база данъчна оценка/ отчетна стойност.

Корекцията на таксата се налага, тъй като всяка година в бюджета на община „Родопи” се залагат близо 600 хиляди лева за дофинансиране на услугата по селата. Увеличението няма да покрие разходите за сметосъбиране, но ще ги намали значително. Във финансовия документ за 2021 година за дофинансиране са предвидени с 400 хиляди лева по-малко и сумата е около 200 хиляди лева.

„Парите, които всяка година залагаме, за да подпомогнем сметосъбирането в населените места са целеви и общината няма право да ги пренасочва за други дейности. А тези средства могат да бъдат вложени в инфраструктурни обекти. Пари, които се връщат в селата, но под формата на инвестиции”, обясни мотивите кметът Павел Михайлов.

Въпреки по-високия налог в част от селата отново ще има дефицит и те ще продължат да бъдат дофинансирани в частта за сметосъбиране. „Няма как да натоварим едни населени места за сметка на други. Промените бяха направени много внимателно и коректно. Ако всеки гражданин си декларира реално имотното състояние тази тенденция ще тръгне в обратна прогресия”, коментират от общинска администрация. Броят на жителите на общината непрекъснато расте затова ръководството трябва да отговори с адекватни мерки за доброто обслужване на хората.

Според разчетите, общо за дейностите по сметосъбирането, сметоизвозването, депонирането на отпадъците и издръжката на чистотата трябва да се съберат малко над 4, 2 милиона лева. В общинският бюджет се залагат с 62 хиляди лева повече за сметосъбиране и сумата възлиза на 1, 2 милиона лева. За нови съдове са предвидени 54 хиляди лева. В бюджета за 2021 година с 44 хиляди лева се намалява таксата за депониране на отпадъците. Предвидената сума е близо 1, 5 милиона лева.

На заседанието през декември общински съвет „Родопи” взе решение за промяна и на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба на Общинския съвет „Родопи“ за определяне размера на местните данъци. Предложеното увеличение е в размера на данъка върху недвижимите имоти, като от 1,6 той става 1,8 на хиляда. Променя се и размерът на данъка при възмездно придобиване на имущество от 2,5 на 3,0 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по – висока стойност.

„Основната цел на предложените промени е при запазване на процента на събираемост, да се повишат реалните приходи, което ще се отрази в положителна посока в приходната част от бюджета на общината. Измененията са свързани и с непрекъснато нарастващата потребност на населението за подобряване инфраструктурата, поддръжка на активи, необходимото собствено участие на общината при кандидатстване по европейски програми, образование, сигурност и много други”, коментира вносителят кметът Павел Михайлов.

Промените предизвикаха реакции сред общинските съветници. Валентина Хаджиева от ГЕРБ коментира, че повишаването на данъците няма да доведе до увеличаване на приходите, а дори ще предизвика по-ниска събираемост. Рeфик Мухтаров от ДПС пък изрази позиция, че Общинският съвет е стопанин на „Родопои” и работата му е именно това – да привлича приходи за развитието на общината. Председателят на ОбС „Родопи” Герги Цанков подкрепи предложението, като каза, че общината се превръща в модерно предградие на Пловдив, а подчертаният инвеститорски интерес се определя от големия брой гласувани решения за промяна на ПУП – над 50 %.

„Вложихте емоция и ресурс да обясните как една атрактивна община няма право да се възползва от огромния интерес към нея. Увеличение с 0,2 на хиляда ще донесе едва около 100 хиляди лева приходи за общината. Но въпросът тук е принципен, а именно да решим искаме ли общината да се развива или не. Заявявам отговорно, че в ОбС „Родопи” има съветници, които открито работят за заличаване на община „Родопи”, коментира заместник-кметът Владимир Маринов. Той припомни, че само за една година новото общинско ръководство успя да привлече близо 7 милиона държавни инвестиции. „Кажете едно „БЛАГОДАРЯ“ на екипа, който стои зад този успех. Това са над 5 хиляди километра в посока Пловдив -София и повече от 200 работни срещи. Къде са тези пари за последните осем години”, риторично попита Маринов.

Промените в двата налога бяха приети с 19 гласа „ЗА” и подкрепени от коалиция „БСП –АБВ”, Земеделски съюз „Алекасндър Стамболийски”, местна коалиция „“Обединени земеделци“ и ДПС.