Променено работно време на отдел „МДТ“

Във връзка с годишно облагане на данък МПС за 2022 г. община „Родопи“ уведомява, че отдел „Местни данъци и такси“ няма работи с граждани на 11.01.2022г. от 10:30ч. до 13:00ч.