Променено работно време на отдел „МДТ“

Във връзка с годишно облагане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2024г. община „Родопи“ уведомява, че отдел „Местни данъци и такси“ няма да работи с граждани на 14.02.2024г. от 09.00ч. до 14:30ч.