Променено работно време на отдел „МДТ“

Във връзка с годишно облагане на данък МПС, данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2023г. община „Родопи“ уведомява, че отдел „Местни данъци и такси“ няма да работи с граждани на 10.01.2023г. от 13.00ч. до 16:00ч.