Проектират нова яслена група към детската градина в Брестник

Община „Родопи” започва проектиране на нова яслена група към ОДЗ „Надежда”в село Брестник. Договорът за изготвяне на техническия проект вече е подписан с фирма изпълнител.

Според заданието трябва да се проектира преустройството на обслужваща сграда, която се намира в двора на  детската градина в село Брестник,  използвана за перално помощенние.

На площ от около 130 квадратни метра трябва да бъдат изградени занималня  с кът за хранене, спалня, съблекалня с предверие и гардероби, стая  за учителите и възпитателите, санитарно-хигиенно помещение, кухненско отделение. Предвижда се оформяне и на детска площадка за новата яслена група.

Проектантите трябва да извършат конструктивно обследване на сградата, рехабилитация на ВиК мрежата и отоплителната инсталация, както и на  осветлението.

На територията на село Брестник функционира една яслена група и три за децата от 3 до 6 години.

Заради непрекъснато увеличаващото се младо население в селото  изготвихме анализ, който показва, че има голям брой  деца за прием в детското заведение”, коментира заместник-кметът на „Родопи” Владимир Маринов.

Проектът трябва да бъде готов до два месеца, след което ще бъде възложено техническото задание и издадено разрешение за строеж.