Проект: Национална Програма „Помощ за пенсиониране“ – 2021г.

Главна Цел: Подкрепа за преход от безработица към работа и пенсиониране на безработни лица над 58 г., които активно търсят работа и са регистрирани в ДБТ.

Осигурена заетост на 2/две/ лица.

Целева Група: Участници в Програмата са безработни лица над 58 г., които активно търсят работа и са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“.

Договор за заетост № 614-0041-21-11006/ 18.08.2021 г., сключен между Община „Родопи“ и Агенция по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда Родопи“ в град Пловдив

Дата на стартиране:  08.2021

Дата на приключване: 08.2023

Обща стойност на проекта: 37 940.00 лева

Програмата се финансира със средства от Държавния бюджет.