Изпълнение по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община ,,Родопи“

06 Април 2023

Община Родопи в качеството си на бенефициент по проект „Укрепване на общинския капацитет на Община Родопи“, считано от дата 07.04.2023г. започва, набирането на 4 (четири) лица желаещи да бъдат ангажирани по проекта за длъжност „Социален работник“ :


27 Февруари 2023

Община ,,Родопи‘‘ подписа договор с Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ :