Изпълнение по проект ,,Патронажна грижа + в Община ,,Родопи‘‘

24 Януари 2022

Община ,,Родопи‘‘ обявява процедура за подбор на ЕКИП на Център за почасово предоставяне на услуги, с. Ягодово по проект ,,Патронажна грижа + в Община „Родопи“ – шофьор :


01 Октомври 2021

От 01.10.2021г. в Община ,,Родопи‘‘ стартира предоставянето на здравно-социални услуги на потребители по проект № BG05М9OР001-6.002-0197 „Патронажна грижа + в Община ,,Родопи“, по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. :


27 Септември 2021

Списък на кандидат-потребители на услугите: „Здравни грижи“ (медицинска сестра и рехабилитатор) и „Социални дейности“ (психологическо консултиране, социално консултиране), подредени по низходящ ред на оценките :


27 Септември 2021

Списък на кандидат-потребители на здравно-социалната услуга „Домашен помощник“, подредени по низходящ ред на оценките :


14 Септември 2021

Община ,,Родопи‘‘ обявява процедура за подбор на ЕКИП на Център за почасово предоставяне на услуги, с. Ягодово по проект ,,Патронажна грижа + в Община „Родопи“ – управител, социален работник, медицински сестри, рехабилитатори.


10 Септември 2021

Община ,,Родопи‘‘ обявява процедура за подбор на ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ на кандидат-потребителите, подали заявление-декларация за ползване на здравно-социални услуги /в домашна среда/ по проект ,,Патронажна грижа + в Община „Родопи“:


25 Август 2021

Община ,,Родопи‘‘ обявява процедура за подбор на кандидат-потребители за ползване на здравно-социална услуга /в домашна среда/ по проект ,,Патронажна грижа + в Община „Родопи“:


24 Август 2021

Община ,,Родопи‘‘ спечели проект по процедура ,,Патронажна грижа +“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020