Изпълнение по проект ,,Патронажна грижа + в Община ,,Родопи‘‘ – Компонент 2

02 Октомври 2022

Продължава предоставянето на здравно-социални услуги на потребители по проект ,,Патронажна грижа + в Община ,,Родопи‘‘