Проект: “WiFi4EU”- Agreement No INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/008963-042316 изпълняван в рамките на „Механизма за свързване на Европа“ (MCE)

Наименование на проекта: “WiFi4EU”- Agreement No INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/008963-042316 изпълняван в рамките на „Механизма за свързване на Европа“ (MCE)

Главна Цел:  Съгласно приложимите условия на Споразумението за отпускане на безвъзмездни средства от Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) в рамките на „Механизма за свързване на Европа“ (MCE) ще бъде изградена надеждна високоскоростна услуга за достъп до Интернет в 4 /четири/ населени места в община “Родопи“ от Българска телекомуникационна компания ЕАД: WiFi Зона 1 : с. Цалапица, площад; WiFi Зона 2: с. Устина, площад пред кметството; WiFi Зона 3: с. Първенец, площад пред кметството; WiFi Зона 4: с. Брестник, площад пред кметството.

Дата на стартиране: 21.07.2020

Дата на приключване: 21.07.2023

Европейско финансиране:     29 337,45 лева

Национално финансиране:         0 лева

Обща стойност на проекта:  29 337,45 лева