Проект „Осигуряване на топъл обяд за най-нуждаещото се население на община Родопи“

06 Януари 2020

Община „Родопи“ уведомява всички потребители по проект „Топъл обяд за най-нуждаещото се население от община „Родопи“, че срокът за изпълнение на проекта е удължен до 28.02.2020г. Удължаване на проектните дейности след тази дата няма да има.


01 Ноември 2019

Списък на одобрените кандидати за потребители на услугата „Топъл обяд“ през месец Октомври.2019г. Списък – одобрени


01 Ноември 2019

Списък  на лицата подали заявления – декларации за услугата „Топъл обяд“ и отпаднали от класиране през месец Октомври.2019г. Списък – отпаднали


27 Септември 2019

Община „Родопи“ уведомява всички заинтересвани лица, че започва нов прием на заявления за ползване на услугата „Топъл обяд за най-нуждаещото се население от община „Родопи“ Обява


15 Юли 2019

Утвърдени списъци на лицата подали заявления – декларации за услугата „Топъл обяд“ през месец Май.2019г. Списък – одобрени


30 Април 2019

Община „Родопи“ уведомява всички заинтересвани лица, че във връзка с удължаване на проекта до 31.12.2019г., започва нов прием на заявления за ползване на услугата „Топъл обяд за най-нуждаещото се население от община „Родопи“ Обява


30 Април 2019

Община „Родопи“ уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за изпълнение на „Топъл обяд за най-нуждаещото се население от община „Родопи“ е удължен до 31.12.2019г.: Обява


09 Април 2019

Община „Родопи“ уведомява всички лица, получаващи порциони „топъл обяд“, че екипът по управление на проекта ще проведе през м.Април.2019 г. срещи с потребителите както следва: Обява


19 Март 2019

Община „Родопи“ уведомява всички лица, получаващи порциони „топъл обяд“, че екипът по управление на проекта ще проведе през м.Март.2019 г. срещи с потребителите както следва: Обява


20 Февруари 2019

Община „Родопи“ уведомява всички лица, получаващи порциони „топъл обяд“, че екипът по управление на проекта ще проведе през м.Февруари.2019 г. срещи с потребителите както следва: Обява


25 Януари 2019

Резултати по проект „Топъл обяд за най-нуждаещото се население“ към януари 2019г.: Прочети


15 Януари 2019

Община „Родопи“ уведомява всички лица, получаващи порциони „топъл обяд“, че екипът по управление на проекта ще проведе през м.Януари.2019 г. срещи с потребителите както следва: Обява


30 Ноември 2018

Утвърдени списъци на лицата подали заявления – декларации за услугата „Топъл обяд“ през месец Ноември.2018г. Списък – класирани, Списък – отпаднали


01 Ноември 2018

Община „Родопи“ уведомява всички лица, получаващи порциони „топъл обяд“, че екипът по управление на проекта ще проведе през м.Ноември.2018 г. срещи с потребителите както следва: Обява


01 Октомври 2018

Община „Родопи“ уведомява всички лица, получаващи порциони „топъл обяд“, че екипът по управление на проекта ще проведе през м.Октомври.2018 г. срещи с потребителите както следва: Обява


01 Октомври 2018

Община „Родопи“ уведомява всички заинтересвани лица, че започва нов прием на заявления за ползване на услугата „Топъл обяд за най-нуждаещото се население от община „Родопи“ Обява


13 Август 2018

Община „Родопи“ уведомява всички лица, получаващи порциони „топъл обяд“, че екипът по управление на проекта ще проведе през м.Август.2018 г. срещи с потребителите както следва: Обява


19 Юли 2018

Утвърдени списъци на лицата подали заявления – декларации за услугата „Топъл обяд“ през месец Юли.2018г. Списък – одобрени, Списък – отпаднали


09 Юли 2018

Община „Родопи“ уведомява всички лица, получаващи порциони „топъл обяд“, че екипът по управление на проекта ще проведе през м.Юли.2018 г. срещи с потребителите както следва:  Обява


08 Юни 2018

Община „Родопи“ уведомява всички лица, получаващи порциони „топъл обяд“, че екипът по управление на проекта ще проведе през м.Юни.2018 г. срещи с потребителите както следва:  Обява


08 Юни 2018

Община „Родопи“ уведомява всички заинтересвани лица, че започва нов прием на заявления за ползване на услугата „Топъл обяд за най-нуждаещото се население от община „Родопи“ Обява


18 Май 2018

Община „Родопи“ уведомява всички лица, получаващи порциони „топъл обяд“, че екипът по управление на проекта ще проведе през м.Май.2018 г. срещи с потребителите както следва:  Обява


02 Май 2018

Утвърдени списъци на лицата подали заявления – декларации за услугата „Топъл обяд“ през месец Април.2018г. Списък – класирани, Списък – резерви, Списък – отпаднали


02 Април 2018

Община „Родопи“ е кандидат  като Партньорска организация по проект „Осигуряване на топъл обяд за най-нуждаещото се население на Община Родопи“ Обява, Процедура, Бланки, Договор