Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“

11 Март 2020

Обява за набиране на кандидати за домашни помощници и ползватели по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ Обява, Заявление


11 Март 2020

Община „Родопи“ е партньор в Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ от м.Март 2020г.. Информация за включване в програмата Прочети