Изпълнение по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Родопи в условия на пандемията от COVID-19“

30 Септември 2021

Община „Родопи“ уведомява всички потребители по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Родопи в условия на пандемията от COVID-19“, че срокът за изпълнение на проекта е удължен до 10.12.2021г.


21 Септември 2021

Община „Родопи“ уведомява всички заинтересовани лица, че започва текущ прием на заявления /24.09-30.09.2021г./ за ползване на услугата „Целево подпомагане с топъл обяд в община Родопи в условия на пандемията от COVID-19“


14 Юли 2021

Община „Родопи“ уведомява всички заинтересовани лица, че започва текущ прием на заявления /19.07-28.07.2021г./ за ползване на услугата „Целево подпомагане с топъл обяд в община Родопи в условия на пандемията от COVID-19“


01 Юни 2021

Община „Родопи“ уведомява всички заинтересовани лица, че започва текущ прием на заявления /04.06-10.06.2021г./ за ползване на услугата „Целево подпомагане с топъл обяд в община Родопи в условия на пандемията от COVID-19“


04 Май 2021

Община „Родопи“ уведомява всички потребители по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Родопи в условия на пандемията от COVID-19“, че срокът за изпълнение на проекта е удължен до 30.09.2021г.


14 Януари 2021

Община „Родопи“ уведомява всички заинтересовани лица, че започва текущ прием на заявления /18.01-22.01.2021г./ за ползване на услугата „Целево подпомагане с топъл обяд в община Родопи в условия на пандемията от COVID-19“


04 Декември 2020

Община „Родопи“ е кандидат  като Партньорска организация по проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Родопи в условия на пандемията от COVID-19“ и уведомява всички заинтересовани лица, че започва прием на заявления /07.12-11.12.2020г./ за ползване на услугата. Обява, Заявление, Декларация