Проект „Нова възможност за младежка заетост“

Информация от Агенция по заетостта относно проект „Нова възможност за младежка заетост“ :