Проект на комплексно разрешително за депо в землището на с.Цалапица

Във връзка с чл.122а, ал.6, т.1 и т.2 от Закона за опазване на околната среда, Община „Родопи“ – област Пловдив съобщава за открит обществен достъп до комплексно разрешително на Община Пловдив за изграждане и експлоатация на „Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица“ за общините Пловдив, Марица, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение и Кричим – II етап :