Приемане на документи от граждани в кметствата по населени места

Заповед на Кмета на община „Родопи“ за приемане на документи подавани от граждани към общинската администрация, от служителите АИО в кметствата по населените места, съгласно „Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община „Родопи“, считано от 01.08.2022г. :