Преустановено приемно време

Поради усложнената епидемиологична обстановка приемното време на Кмета и на Зам.кметовете на община „Родопи“ ВРЕМЕННО е ПРЕУСТАНОВЕНО.