Препоръка на Министъра на здравеопазването за носене на лични предпазни средства

Препоръка на Министъра на здравеопазването за носене на лични предпазни средства: