Прекратяване на конкурс за длъжността гл.експерт „КРИТ“

Заповед на Кмета на община „Родопи“ за прекратяване на конкурс за длъжността Гл.експерт „КРИТ“