Председателят на Общински съвет „Родопи“ Владимир Маринов обяви приемен ден за среща с граждани

Срещите ще се провеждат след предварително записване

Председателят на ОбС „Родопи“ Владимир Маринов обяви всеки последен четвъртък от месеца за среща с граждани.

Приемният ден ще бъде от 13:00 часа до 15:00 часа.

Срещите ще се провеждат след предварително записване на тел.032/604 126 или 032/604 113 и посочване на въпросите и проблемите, които ще бъдат обсъждани..

Целта на приемния ден е да се повиши доверието на гражданите към институцията Общински съвет, както и да се осигури възможност да получат точни и компетентни отговори на поставените от тях въпроси.