Покана за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Отчета на Бюджет 2022г. на Община „Родопи“

Покана от Председателя на общинския съвет €žРодопи €- област Пловдив €“ Георги Цанков: На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.32, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Родопи, област Пловдив, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 05.09.2023г. (вторник) от 14.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при Община „Родопи“ на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Отчета на Бюджет 2022г. на Община „€žРодопи“ :

Покана

Доклад