ПОКАНА за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Отчета на Бюджет 2021г. на Община Родопи

ПОКАНА от Председателя на общинския съвет €žРодопи €- област Пловдив €“ Георги Цанков: На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.32, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Родопи, област Пловдив, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 07.09.2022г.(сряда) от 15.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при Община Родопи, при спазване на противоепидемичните мерки и указания и съгласно Становище с вх. № ОбС-32-02-10/06.07.2021г. от РЗИ- Пловдив на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Отчета на Бюджет 2021г. на Община €žРодопи: