Подбор на външни членове на одитен комитет в Община „Родопи“

Обявление за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитен комитет в Община „Родопи“ :