Подбор на външен член на одитен комитет в Община „Родопи“

Обявление за провеждане на процедура за подбор на един външен член на одитен комитет в Община „Родопи“ :