Първо заседание на новоизбрания Общински съвет Родопи

Заповед на Областния управител на област Пловдив за свикване на първо заседание на новоизбрания Общински съвет Родопи на 08.11.2023г. /сряда/ от 14.30ч., в с.Първенец, в сградата на читалището :