Първа работна среща за рестарт на мегапроекта „Въча” в община „Родопи”

Поредният етап на най-важния стратегически проект за Пловдив и региона за изграждане на каскада „Доспат – Въча“ събра на работна среща в Община „Родопи” представители на израелската фирма, изпълнител на предивестиционните проучвания  – „Аш Индъстрийз” ООД и на ДФ „Земеделие” с кмета на Общината Павел  Михайлов, заместника му Владимир Маринов и специалисти по ВиК в „Родопи”.

Целта на срещата беше общинското ръководство да се запознае с предварителното проекто решение за изграждане на каскада „Доспат-Въча”, а етапът на който се намира в момента проектът е изготвяне на Прединвестиционни проучвания.

С неговата реализация ще се осигури в дългосрочна перспектива качествена питейна вода за населението на територията на 7 общини в област Пловдив и град Пловдив, както и за покриване на нуждите от питейна вода за бързо развиващите се икономически зони в района.

Община „Родопи” е част от мащабния проект с включени в него всички населени места от родопската яка  и високопланинското село Храбрино. Общината има и пряк ангажимент към реализацията на проекта, тъй като в землището на село Първенец ще бъдат изградени двата водоема и турбини, които ще снабдяват областния град с чиста питейна вода.

Настоявах за провеждане на тази среща, защото в момента се правят проучавания, а в голяма част от селата на община „Родопи” от години има проблеми с водоснабдяването”, коментира кметът Павел Михайлов. Пред инвеститорите той постави въпроса да бъде включена подмяна на вътрешната водопреносна мрежа на осемте големи села в „Родопи” – Брестовица, Устина, Браниполе, Брестник, Белащица, Марково, Първенец и Златитрап. Дължината на цялото трасе е близо 139 километра, а инвестицията би оскъпила проекта с около 45 милиона лева.

Изключително тежка е ситуацията с питейната вода  в село Брестовица, където количеството на мангат е над нормата, а от чешмите на хората тече кална вода. Община „Родопи” настоява  близо 30 километровата водопреносна мрежа в селото да бъде сменена, тъй натрупаните  по тръбите отлагания на манган не могат да бъдат отстранени.

От фирмата-изпълнител обясниха, че са обнадеждени от първите проби на водата, защото тя е изключително чиста планинска вода.

„Това е проект, който ще осигури чиста планинска вода за дълги години напред, но ако оставим старите етернитови тръби, ефектът от тази мащабна инвестиция се губи”, потвърди пред специалистите Владимир Маринов, заместни-кмет на „Родопи”.

От ДФ „Земеделие” се ангажираха с помощ за рехабилитацията на водопреносната мрежа в малките населени места, като новата програма предстои да бъде отворена през следващата година.