Отварят обходния път на Първенец

Със заповед на кмета Павел Михайлов се отваря временно изградения обход на река Първенецка. Временно изградения борд беше затворен на 1 април заради придошлата река.

За да бъдат предотвратени критични и бедствени ситуации преди предстоящото снеготопене и бъдещите интензивни валежи, бе препоръчано на община „Родопи“ да извърши проверка и да прецени дали е необходимо запазването на обходната пътна връзка.