Отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон 2023/2024 г.

От 1 юли 2023 г. започва приемът на заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон 2023/2024 г. Заявленията могат да се подават до 31 октомври 2023г. на място в дирекциите „Социално подпомагане“ – Родопи или в приемна в Изнесено работно място в гр. Куклен, чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт или с квалифициран електронен подпис, както и чрез лицензиран пощенски оператор. Заявление-декларация може да получите от ДСП – Родопи или да изтеглите от електронен адрес:

https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti