Отмяна на търгове за продажба на ПИ в с.Брестник и с.Белащица

Заповед за прекратяване на процедурата за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост: поземлен имот 1051 кв.м. в с.Брестник, местност „Червенака“ ; поземлен имот 689 кв.м. в с.Белащица, ул.“Манастриска“ 17 ; поземлен имот 1577 кв.м. в с.Брестник, местност „Ръжева могила“ ; поземлен имот 568 кв.м. в с.Брестник, местност „Манастира“ :