Отмяна на търгове за продажба на ПИ в с.Белащица и с.Брестник

Заповед за прекратяване на процедурата за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост: поземлен имот 689 кв.м. в с.Белащица, ул.“Манастриска“ 17; поземлен имот 568 кв.м. в с.Брестник, местност „Манастира“; поземлен имот 1051 кв.м. в с.Брестник, местност „Червенака“ ; поземлен имот 1577 кв.м. в с.Брестник, местност „Ръжева могила“; поземлен имот 527 кв.м. в с.Брестник, местност „Падината“ :