Отдаване под наем на минифутболно игрище и физкултурен салон – с.Цалапица

Обявление за отдаване под наем за временно /почасово/ ползване на обект „Минифутболно игрище“ с площ 812 кв.м. и физкултурен салон с площ 265 кв.м., находящи се в ОУ „Паисий Хилендарски“ в с.Цалапица :