Отдаване под наем на кабинет, двор и игрище – с.Белащица

Обявление за отдаване под наем за временно /почасово/ ползване на обект кабинет с площ 50 кв.м. в сграда, дворно място 200 кв.м. и игрище с площ 966,30 кв.м. в ПИ по предложение на Директора на ОУ „Пенчо Славейков“ в с.Белащица :