Отдаване под наем на кабинет – с.Първенец

Обявление за отдаване под наем за временно /почасово/ ползване на кабинет за „Ментална аритметика“ с площ 11 кв.м., находящ се в училище „Св.Св.Кирил и Методий“, първи етаж в с.Първенец :