Отдаване под наем на футболно игрище – с.Белащица

Обявление за отдаване под наем за временно /почасово/ ползване на обект „Футболно игрище“ с площ 966,30 кв.м., находящо се в ОУ „Пенчо Славейков“ в с.Белащица :